جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
چهارشنبه, 19 مرداد 1401
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور نمایندگان خوزستان در مجمع عادی جامعه معلولین ایران

هیئت نمایندگان جامعه معلولین استان خوزستان در مورخه دوم شهریور با حضور در مجمع عادی جامعه معلولین ایران و انتخاب هیئت مدیره جدید سرنوشتی تازه برای این سازمان مردم نهاد رقم زده اند.

نمایندگان جامعه معلولین خوزستان : اقایان مولایی- دهقان و خانم حلفی
منتخبان مجمع عمومی عادی دوم شهریور سال ١٣٩۶ ؛
بر اساس آرای نمایندگان شعب جامعه معلولین هیأت مدیره و بازرسان جامعه معلولین ایران برگزیده شدند .
هیأت مدیره اصلی (مدت خدمت سه سال) ؛
آقای سیدمجتبی تاجزاده
آقای مجتبی نوروزی واقعی
خانم فریده احمدیان
خانم سیمین پورقدیمی
خانم نرجس خاتون جلالی
آقای افشین پرفکرمقدم
آقای علیرضا کلهر
هیأت مدیره علی البدل
خانم طاهره رعدی
آقای شهاب الدین شمس الواعظین

آقای عبدالعلی مآبی
بازرسان اصلی (مدت خدمت یکسال) ؛
محمدرضا طاهری دولت آبادی
حسن علیپور ملاک
رضا زارع دیسفانی
بازرسان علی البدل ؛
محمدرضا کوزه گری
علیرضا همت آبادی
با آرزوی موفقیت برای همه این عزیزان و سربلندی و اعتلای هر چه بیشتر جامعه معلولین ایران در خدمت به معلولان گرامی سراسر کشور

l