جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
جمعه, 01 بهمن 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور مسولین جهت همدردی

هیت مدیره جامعه معلولین استان خوزستان با دعوت از مسولین سازمان بهزیستی و اعضای خود در مورخه 25 شهریور در دفتر جامعه ، طی نشستی صمیمانه مشکلات معلولین جسمی حرکتی مورد بررسی قرار گرفت که امید می رود بامذاکرات انجام شده مشکلات مرتفع گردد و در حد تصمیمات بی عمل باقی نمانند .

برای تمام مسئولین که همت گماردند و قبول زحمت فرموده اند صمیمانه سپاس گذاریم.