جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
جمعه, 01 بهمن 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور اعضای جامعه در پروژه 5040

اعضای جامعه معلولین استان خوزستان با دعوت بهزیستی جهت ورود به بازار کار و آشنایی با شرکت تدبیر ایده پردازان 5040 بابت جذب نیروی کار و فرصت شغلی در سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان اهواز که متاسفانه با اطلاع رسانی ضعیف برگزار گردید.