جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
پنج شنبه, 27 دی 1397
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور دکتر عاروان در جامعه معلولین خوزستان

هیئت مدیره جامعه معلولین استان خوزستان جهت پیگیری و بررسی مشکلات معلولین با بهزیستی  اقدام به دعوت از دکتر عاروان مدیر عامل جامعه معلولین ایران نموده که با حضور در بین اعضا و بررسی مشکلات با بهزیستی استان خوزستان مطرح و راهکارهایی را پیشنهاد داده اند.