جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
یکشنبه, 27 آبان 1397
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

اردوی جزیره مارون

جامعه معلولین استان خوزستان در راستای توانمندسازی و  استقلال دهی جهت روحیه توانخواهان عزیز اقدام به برگزاری اردو دو روزه در آذر ماه به جزیره مارون واقع در خوزستان گردید