جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
چهارشنبه, 19 مرداد 1401
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور رئیس شورای شهر در دفتر جامعه معلولین استان خوزستان

هیئت مدیره جامعه معلولین استان خوزستان با هدف پیگیری به حق معلولین از دولت تدبیر و امید و مطالبه گیری شهری با دعوت از رئیس شورای شهر جناب مهندس محمد جعفر فلسفی در دفتر جامعه و اعلام مشکلات معلولین در حوزه شهری و شهرداری که با تصمیمات امید بخشی پایان یافت.