جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
پنج شنبه, 29 ارديبهشت 1401
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور مقتدرانه معلولان در راهپیمایی22 بهمنحضور مقتدرانه معلولان جسمی حرکتی ، بازحماسه ای ماندگار در ۲۲ بهمن ماه خلق کردند
همیشه وهر وقت مسولین از مردم خواستن که برای ادای وظیفه و امانت خود به نظام و انقلاب بدون هیچ چشم داشتی ،درهمه صحنه ها حاضر شدیم..
چون اعتقادات دینی و ملی ما ایجاب می کند که همیشه پشتیبان نظام باشیم ...
و بازهم می آییم ...
 معلولان  با حضور خود ثابت کردند همیشه کنار دولت  و ملت هستند و با ولایتمداری خود، رهبری را حمایت می کننداما آیا دولت هم کنار معلولین هستند؟

آیا دولت زمان تصویب بودجه به معلولین نگاه ویژه داشتند؟

آیا جای که نیازمند حضور مسئولین هستیم کنارمان بوده اند؟

امید است این حرکت نقطه عطفی در عملکرد دولت و دولتمردان باشند.

اما ما همچنان کنار رهبری هستیم و خواهیم بود.