جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
شنبه, 17 خرداد 1399
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

اهداف جامعه معلولین اهواز

 

منظور پیگیری و تلاش در جهت شناساندن توانائی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی ومعنوی معلولین (از طریق بکارگیری کلیه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامی و قوانین جاری کشور) فعالیت های جامعه معلولین اهواز به بخش های زیر طبقه بندی می گردد
بند الف) فرهنگی، آموزشی:

بند ب) حقوقی، اجتماعی:

بند ج) بهداشتی، درمانی:

بند د) سایر فعالیت ها:

ادامه مطلب...