جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
شنبه, 17 خرداد 1399
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

معلولیت و شهروندی فرهنگی: محرومیت، ادغام و مقاومت

متن زیر ترجمه بخش ۱۱ کتاب “فرهنگ و شهروندی” (Culture & Citizenship) به ویراستاری “نیک استیونسن” (Nick Stevenson) است.

 

IMG1311093

عنوان بخش ۱۱ “معلولیت و شهروندی فرهنگی: محرومیت، ادغام و مقاومت”(Disability and Cultural Citizenship: Exclusion, ‘Integration’ and Resistance) است که دبورا مارکس (Deborah Marks) آن را نوشته است.

بخش ۱۱ کتاب “فرهنگ و شهروندی” چنین بحث می‌کند که تعمیم‌ مفهوم شهروندی برای شامل شدن حق “بازنمایی تکریم‌شده”، مستلزم اصولی رسمی برای تضمین حقوق کامل شهروندی فرهنگی برای افرادی است که درحال حاضر معلول به شمار می‌آیند. من بحث را با شناسایی فقدان حقوق مدنی و اجتماعی افراد معلول آغاز می‌کنم، اما سپس وارد این موضوع خواهم شد که اندیشه‌ی “بازنمایی تکریم‌شده” ذاتا با حقوق مدنی و اجتماعی درهم تنیده است. من به کاوش در شیوه‌ای خواهم پرداخت که یک محیط ساخته شده‌ی غیرمعلولْ‌گرا (ablist) بدان‌وسیله می‌توانست کاملا بازگوکننده‌ی حقوق مدنی افراد معلول باشد، اما درعمل قادرنیست از مقولات زیبایی‌شناسی و روان‌شناسی جدا شود. درقسمت پایانی این بخش، برخی از جنبه‌های مقاومت افراد معلول را بیان می‌کنم که هم به دستیابی به حقوق مدنی آنها کمک می‌کند و هم تصاویر رایج معلولیت را خدشه‌دار می‌سازد.

ادامه مطلب...