جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
شنبه, 17 خرداد 1399
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب  ۱۳۸۳/۲/۱۶

 

            شماره 16078 6/3/1383

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

شماره 11671 17/3/1383

وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نودوچهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ادامه مطلب...