جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
سه شنبه, 04 آبان 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

حضور رئیس شورای شهر اهواز در جامعه معلولین خوزستان

رییس شورای شهر اهواز وحضوری دوباره درجامعه معلولین خوزستان این بار حجت الاسلام والمسلمین سعادت نیا به دعوت مصرانه ی هیئت مدیره جامعه ی معلولین لبیک گفت .این جلسه مورخ پنج شنبه دوم بهمن ماه درمحل جامعه ی معلولین خوزستان برگزار شد
دراین جلسه ابتدا رییس هیئت مدیره مشکلات ومعضلات گریبانگیر جامعه ی معلولین واعضای آن رابیان کردند.
که اهم آنها به شرح ذیل می باشند:1-اشتغال جامعه ی هدف.2-نداشتن مکان ثابت برای جامعه ی معلولین3-مناسب سازی امکانات رفاهی وبحث تردد افراد معلول جسمی حرکتی(نبود حتی یک اتوبوس مناسب سازی ویژه افرادمعلول) همچنین دراین نشست برگسترش روابط همه جانبه وپایدار طرفین تاکید شد.
رییس شورای شهر اهواز پس از استماع موارد بیان شده درمورد واگذاری یک قطعه زمین ،ایجاد نشریه فرهنگی ویژه قشر معلول وبرگزاری کارگاههای مهارتی مذاکره شد.