جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
سه شنبه, 04 آبان 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

بخشنامه دکتر میرزاده در راستای تکریم دانشجویان ، اساتید، مراجعان جانباز و دارای معلولیت.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حمید میرزاده در این بخشنامه  کلیه معاونت ها، ادارات کل مستقل و واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی را موظف کرد جهت ارائه خدمات مناسب اداری و آموزشی و حفظ کرامت انسانی جانبازان گرانقدر و معلولین گرامی جسمی حرکتی، نابینایان و دیگر افراد دارای معلولیت در هنگام ارائه خدمات اداری و آموزشی اقدامات ذیل را به انجام رسانند:

1- انتخاب و معرفی فرد یا افراد واجد شرایط و آشنا با مراحل انجام امور اداری و آموزشی و خدماتی دانشگاه به عنوان مسئول پیگیری امور دانشجویان، اساتید و مراجعان جانباز و دارای معلولیت و اطلاع رسانی مناسب به جهت سهولت دسترسی به مسئول یادشده.

2- تأمین فضا و امکانات مناسب جهت استقرار جانبازان و افراد دارای معلولیت در طبقه همکف ساختمان های اداری و آموزشی و خدماتی دانشگاه.

3- اتخاذ تمهیدات لازم به نحوی که از بدو ورود جانبازان و افراد دارای معلولیت، در طول انجام امور اداری و آموزشی و خدماتی و تا هنگام اتمام کار و خروج از ساختمان های دانشگاه، ضمن برخورد محترمانه و در شأن، پیگیری امور و نیز همراهی کامل ایشان در مراجل مختلف اداری توسط مسئولان پیگیری امور جانبازان و معلولین (موضوع بند 1) صورت گیرد.

4- طی دوره های آموزشی توسط مسئولان پیگیری امور جانبازان و معلولین برابر برنامه آموزشی که متعاقباً اعلام خواهد شد.

5- معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه موظف است از طریق سازمان چاپ و انتشارات ترتیباتی اتخاذ کند تا ظرف 6 ماه از انتشار کتب و محتوای آموزشی، اقدامات لازم جهت مناسب سازی محتوا برای استفاده نابینایان و کم بینایان گرامی در قالب کتاب گویا صورت گیرد.

6- واحدهای دانشگاهی و معاونت ها و ادارات کل مستقل موظف اند ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این بخشنامه پایگاه های اینترنتی اطلاع رسانی و خدمات رسانی خود را برای استفاده افراد نابینا و کم بینا مناسب سازی کنند.

7- در طرح های موجود و در دست اجرای عمرانی لازم است مفاد بخشنامه شماره 245838/76 معاون محترم عمرانی دانشگاه و نیز نامه شماره 11528/27/د/93 مورخ 14/5/93 معاون محترم عمرانی دانشگاه به مدیرکل امور فنی و ساختمان دانشگاه درخصوص فراهم کردن امکان دسترسی و بهره مندی جانبازان و معلولان در طراحی و احداث ساختمان ها، اماکن عمومی و معابر به طور کامل رعایت شود و در ساختمان های قدیمی واحدها و مراکز دانشگاهی که فاقد امکانات مناسب جهت عبور و مرور جانبازان و افراد دارای معلولیت هستند، واحدها و مراکز موظف اند با استفاده از مقررات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ماده سه اصلاحیه آئین نامه اجرایی این قانون، با هماهنگی اداره کل امور فنی و ساختمان دانشگاه اقدام به اصلاح طرح های موجود کنند.

شایان ذکر است: مسئولیت راهبردی و اجرای کامل این بخشنامه در بندهای 1 تا 4 در سطح سازمان مرکزی به عهده معاونت اداری مالی سازمان و در معاونت ها، ادارات کل مستقل و واحدها و مراکز آموزشی به عهده بالاترین مقام آن خواهد بود. نمایندگان رئیس دانشگاه در استان ها و معاونان هماهنگی بر حسن اجرای این بخشنامه در واحدها و مراکز آموزشی نظارت خواهند داشت.

همچنین درج این بخشنامه به نحو مناسب در مرئی و منظر اساتید و دانشجویان و مراجعان ضروری است.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی