جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
سه شنبه, 04 آبان 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

به بهانه روز پرستار

مادر .....پرستاردلم 

*همیشه بی منت ،وبی هزینه کنار همیشگی درهمه حال و احوال هست ...*

 

*برای توصیف اسمش‌نیاز به ساعت ها حروف چینی است ...*

*نامش مادر است ...*

*روز پرستار بهانه ای شد که از اسوه صبرواستقامت ،پرستار زنان و کودکان اهل بیت ،حضرت زینب کبری یاد شود...*

مادرم

 آنگاه که دستهایم توان راندن چرخهای صندلی چرخدارم را ندارد دستهای مهربانت برای حرکت دادن جسمم همیشه آماده هستند.

 

مادرم

 آنگاه که پاهایم توان راه رفتن ندارد پاهای مهربانت بعنوان پاهایم میشوند و در مسیر حرکت، با شور و انرژی حرکتم میدهند.

 

مادرم

آنگاه که چشمهای سرم، توان دیدن ندارد با نور چشمهای مهربان و عاشقت مسیر زندگیم روشن میشود.

 

مادرم

 آنگاه که گوشهایم توان شنیدن اصوات دنیا را ندارد امواج مهربانی را به گوشهایم میرسانی و یاریم میکنی تا پا به پای دیگران بشنوم، تکرار کنم، و حس کنم.

 

مادرم

ای تمام هستی و زندگیم...

 آنگاه که جسم کم توانم برای رسیدن به آرزوها و خواسته ها تلاش میکند فداکاری و مهربانیت تنها نور امیدبخش زندگی و لحظاتم است....

ثانیه به ثانیه از وقتی که برای من‌گذاشتی را نمیدانم چجوری برایت حساب کنم ....

نوازش های شبانه ات را نمیخواهم به یاد بیاورم چون تو همه این ها را برای سلامتی من گذاشتی..

مادر

تو پرستاری را در حق من ثابت کردی ومن‌درمقابل همه تلاش های تو چیزی به ذهنم نمیاد که بتوانم وصف کنم

تمام گل های نرگسزار هاتقدیم به  مادرانی که سالیان سال از فرزند معلولشان پرستاری می کنند .