جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
سه شنبه, 04 آبان 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

سینماهای اهواز برای توانخواهان نیم بهاء شد

به همت هیئت مدیره جامعه معلولین استان خوزستان تمام سینماهای اهواز برای توانخواهان و خانواده این عزیزان نیم بهاء شد برای استفاده  توانخواهان عزیز می توانند با کارت عضویت و نامه معرفی از جامعه معلولین از این امکانات استفاده کنند و ساعات خوشی را در کنار خانواده سپری کنند.